Deze privacyverklaring gaat over het WarmteWachter onderzoek van hogeschool Windesheim. Dit onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksproject Twomes: Digital Twins voor de warmtetransitie. Het doel van dit onderzoek is om te bepalen welke meetgegevens nodig zijn om belangrijke kenmerken van de warmtehuishouding in specifieke woningen goed genoeg te kunnen leren. Met die specifieke kennis om adviezen voor de warmtetransitie beter te laten passen bij specifieke woningen, installaties en huishoudens.

In opdracht van Windesheim werft Stichting 50 Tinten Groen Assendorp deelnemers voor het onderzoek en treedt op als eerstelijns helpdesk.

U kunt, samen met uw eventuele huisgenoten, deelnemen als proefpersoon aan dit onderzoek. Uw woning moet daarvoor minimaal zijn voorzien van een slimme meter, een gasgestookt verwarmingssysteem en een werkende draadloze internetverbinding (Wi-Fi). Ook heeft u een iPhone of Android smartphone nodig waarop u apps kunt installeren.

In het onderzoek onderscheiden we twee fasen. Deze privacyverklaring gaat over beide fasen.

Tijdens het onderzoek gebruiken we diensten van derden; zij verwerken gegevens voor ons. Met deze derden hebben we een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten.

U kunt uw deelname aan het onderzoek altijd stopzetten; er worden dan geen nieuwe gegevens meer bij u verzameld. Dat kan ook zonder opgaaf van redenen.

Na analyse van de ruwe onderzoeksdata publiceren we niet alleen resultaten, maar ook de ruwe onderzoeksdata als open data. Dat gebeurt altijd geanonimiseerd, dus op een manier dat de resultaten en ruwe onderzoeksdata niet te herleiden zijn naar u en/of uw huisgenoten.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt u terecht bij de hoofdonderzoeker van dit onderzoek en/of bij de Functionaris Gegevensverwerking van Windesheim.

Meer informatie kunt u vinden in de volledige privacyverklaring.